+48 694 735 845
e-mail: aterm@aterm.com.pl
    
English version
 Audyt energetyczny i remontowy

Wykonujemy audyty energetyczne i remontowe budynków, jak również projekty termomodernizacji, wraz z kosztorysem i przedmiarem robót.

Audyt energetyczny jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 233, poz. 1459]

Audyt remontowy jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 223, poz. 1459]

Jednym ze źródeł dofinansowania jest premia termomodernizacyjna udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Od dnia 19 marca 2009 r. wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwu krotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

[Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 233, poz. 1459], Art. 3 :
„Z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zwana dalej "premią termomodernizacyjną", jeżeli z audytu energetycznego wynika, że w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi:
1) zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a:
a) w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy - co najmniej o 10 %, b) w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co najmniej o 15 %,
c) w pozostałych budynkach - co najmniej o 25 %, lub
2) zmniejszenie rocznych strat energii, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b - co najmniej
o 25 %, lub
3) zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. c - co najmniej o 20 %, lub
4)zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.
Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.

Audyt efektywności energetycznej
Zgodnie z art. 10 ustawy o efektywności energetycznej, jednostki sektora publicznego są zobowiązane do stosowania co najmniej dwóch środków poprawy efektywności energetycznej. Jednym z nich jest sporządzenie audytu energetycznego budynku o powierzchni powyżej 500 mkw. 

Termowizja w przemyśle

badanie termowizyjne dla potrzeb audytu energetycznego, badania termowizyjne w energetyce, badania termowizyjne w ciepłownictwie, badania termowizyjne w przemyśle

Termowizja w budownictwie

lokalizacja miejsca wycieków z CO i CWU, pomiary term. przed i po pracach dociepleniowych, Świadectwa Charakterystyki Energetycznej 
 
   Copyright ©   Aterm Termowizja Certyfikaty Energetyczne Białystok, Karol Walenciej. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
 
     
Antispam