+48 694 735 845
e-mail: aterm@aterm.com.pl
    
English version
 Certyfikaty energetyczne

Świadectwo energetyczne jest dokumentem niezbędnym na etapie uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku lub zgłoszenia zakończenia budowy. Nowe przepisy mają zapewnić egzekwowanie obowiązku sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej w przypadku sprzedaży bądź najmu budynku lub jego części. Świadectwo energetyczne określa jakość energetyczną budynku lub lokalu.

Świadectwa energetyczne obowiązujące w naszym kraju od roku 2009, definiują poziom zapotrzebowania obiektu na energię pierwotną za pomocą wskaźnika EP. Znowelizowane przepisy dotyczące świadectw energetycznych wprowadzają klasy energetyczne budynków.

Klasa energetyczna A oznacza obiekt najbardziej energooszczędny, z kolei klasa energetyczna G - budynek najbardziej energochłonny.

Klasa energetyczna budynku, przedstawiona graficznie na pierwszej stronie świadectwa energetycznego, definiowana jest na podstawie wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP. Należy zwrócić uwagę, że koszty eksploatacji budynku nie zależą od zużycia energii pierwotnej, lecz końcowej. Tak więc świadectwo charakterystyki energetycznej, w którym klasa energetyczna uzależniona jest od wartości energii pierwotnej, nie daje użytkownikowi odpowiedzi na najistotniejsze pytanie: ile kosztuje ogrzanie domu lub lokalu?Wartość rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK pokazana jest na pierwszej stronie świadectwa, poniżej klasy energetycznej (świadectwo energetyczne). Świadectwo energetyczne zawiera również informację na temat granicznej wartości współczynnika EP. Istotne jest, że tylko budynek nowy musi mieć wskaźnik EP mniejszy od wartości maksymalnej wynikającej z wymagań zawartych w przepisach techniczno-budowlanych.

Definicję klas energetycznych zawiera rozporządzenie dotyczące świadectw energetycznych. Dom jednorodzinny klasy energetycznej A zużywa mniej niż 60 kWh energii pierwotnej na jednostkę powierzchni rocznie. W przypadku obiektu z instalacją chłodzenia zużycie to musi być mniejsze od 70 kWh. Budynek wielorodzinny klasy A zużywa odpowiednio mniej niż 53 i 63 kWh energii pierwotnej (klasy energetyczne budynków). Wzorcowa rola instytucji publicznych w zakresie efektywności energetycznej wymaga, aby po 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.

Ustawa o świadectwach energetycznych obliguje władze publiczne do umieszczenia w widocznym miejscu świadectwa energetycznego budynku o powierzchni powyżej 500 mkw. Od 9 lipca 2015 obowiązek upubliczniania świadectw energetycznych obejmować będzie obiekty o powierzchni ponad 250 mkw. Świadectwa sporządzone zgodnie z poprzednimi przepisami nie tracą ważności. Certyfikat energetyczny staje się nieważny po upływie 10 lat po jego wystawieniu oraz w przypadku stwierdzenia w nim oczywistych błędów.

Wykonujemy Świadectwa Charakterystyki Energetycznej:
- domom
- lokalom
- częściom budynków stanowiących samodzielną całość techniczno – użytkową

Konkurencyjne ceny. Wykonanie Certyfikatu Energetycznego dla domu jednorodzinnego, bez instalacji chłodzenia już od 200 zł. Krótki termin realizacji.

 

Termowizja w przemyśle

badanie termowizyjne dla potrzeb audytu energetycznego, badania termowizyjne w energetyce, badania termowizyjne w ciepłownictwie, badania termowizyjne w przemyśle

Termowizja w budownictwie

lokalizacja miejsca wycieków z CO i CWU, pomiary term. przed i po pracach dociepleniowych, Świadectwa Charakterystyki Energetycznej 
 
   Copyright ©   Aterm Termowizja Certyfikaty Energetyczne Białystok, Karol Walenciej. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
 
     
Antispam