+48 694 735 845
e-mail: aterm@aterm.com.pl
    
English version
 Usługi pomiarów elektrycznych

Urządzenia elektroenergetyczne (w tym również środki ochrony przeciwporażeniowej) przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie eksploatacji muszą być poddane badaniom i pomiarom elektrycznym umożliwiającym ocenę ich stanu technicznego. Podobnie każdy nowo budowany lub też modernizowany budynek wymaga odbioru instalacji elektrycznej.

Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe w instalacjach domowych, budynkach użyteczności publicznej, rozdzielnicach na halach produkcyjnych, placach budowy, zakładach pracy, warsztatach, budynkach biurowych, w zakresie:
- pomiaru rezystancji izolacji,
- pomiaru impedancji pętli zwarciowej,
- sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych,
- sprawdzenia obwodów z wyłącznikami różnicowo-prądowymi,
- pomiaru rezystancji uziemień,
- badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

 

Termowizja w przemyśle

badanie termowizyjne dla potrzeb audytu energetycznego, badania termowizyjne w energetyce, badania termowizyjne w ciepłownictwie, badania termowizyjne w przemyśle

Termowizja w budownictwie

lokalizacja miejsca wycieków z CO i CWU, pomiary term. przed i po pracach dociepleniowych, Świadectwa Charakterystyki Energetycznej 
 
   Copyright ©   Aterm Termowizja Certyfikaty Energetyczne Białystok, Karol Walenciej. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
 
     
Antispam